เรื่องง่ายใกล้ตัว : เตือน! ใช้ปลั๊กไม่ได้มาตรฐานอาจถึงตายได้

ปัญหาการใช้งานปลั๊กที่ไม่ได้มาตรฐานนั่น มีมาอย่างยาวนานในสังคมของเรา ซึ่งสาเหตุหลักนั้นก็มาจากเรื่องของการเลือกใช้สินค้าที่ราคาถูกเป็นหลัก ไม่เห็นความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยแลกกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

ทางรายการ #เรื่องง่ายใกล้ตัว เองก็เป็นสื่อกลางที่ดีอย่างมากที่จะช่วยหาคำตอบให้กับชาวบ้าน และผู้ใช้งานปลั๊กทั้งที่ได้มาตรฐาน และไม่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน ให้หายสงสัยกันในวันนี้ โดยทาง PowerConneX ของเราเองนั้นก็ได้รับเกียรติอย่างมากจากทางรายการ ในการแนะนำและอธิบายวิธีการสังเกตุปลั๊กที่ได้มาตรฐาน และได้คุณภาพผ่านตามมาตรฐานของ มอก. ตามที่ทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดข้อบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อสังเกตุง่ายๆ สำหรับการเลือกใช้งานปลั๊กที่ได้มาตรฐานนั้น ง่ายที่สุดคือการสังเกตุที่ฉลาก ต้องมีเครื่องหมาย มอก. 2432-2555 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง (Plugs and socket – outlets for household and similar purposes : cord extention sets) โดยสัญลักณ์เป็นรูปสีเหลี่ยม ภายในวงกลมเท่านั้น ดังรูปข้างต้น

มอก. 2432-2555

devilpooh

all author posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.

พูดคุย-สอบถาม คลิก