ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้?

กระแสการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงปี 2018-2019 นั้น เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก หากเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากมีการรณรงค์กันในหลายๆ ช่องทาง และได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐบาล และทางภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิต แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นกลับสูงอย่างมากอย่างน่าใจหาย ด้วยปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสังคมไทยของเรานั่นคือ ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่ขยายตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเกิดเพลิงไหม้?

ทองแดง และ ทองเหลือง ต่างกันอย่างไร?

ในอุตสาหกรรมในการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนใหญ่นั้นจะใช้วัสดุในการนำไฟฟ้าอยู่เพียง 2 ชนิดคือ ทองแดง และทองเหลือง อาจจะพบบ้างที่ใช้อลูมิเนียม แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก ซึ่งสาเหตุหลักที่ใช้ทองแดงเป็นส่วนประกอบหลักนั้นเนื่องจาก ทองแดงเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด รองจากเงินซึ่งมีราคาที่สูงมาก จึงไม่เป็นที่นิยมในการนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่จะใช้สำหรับผลิตสายไฟฟ้าแรงสูง หรือสายส่งที่ต้องรับกำลังไฟฟ้าปริมาณสูงๆ นั่นเอง

เรื่องง่ายใกล้ตัว : เตือน! ใช้ปลั๊กไม่ได้มาตรฐานอาจถึงตายได้

ปัญหาการใช้งานปลั๊กที่ไม่ได้มาตรฐานนั่น มีมาอย่างยาวนานในสังคมของเรา ซึ่งสาเหตุหลักนั้นก็มาจากเรื่องของการเลือกใช้สินค้าที่ราคาถูกเป็นหลัก ไม่เห็นความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยแลกกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้น https://www.youtube.com/watch?v=7SZt1570yvA ทางรายการ #เรื่องง่ายใกล้ตัว เองก็เป็นสื่อกลางที่ดีอย่างมากที่จะช่วยหาคำตอบให้กับชาวบ้าน และผู้ใช้งานปลั๊กทั้งที่ได้มาตรฐาน และไม่ได้มาตรฐานในปัจจุบัน ให้หายสงสัยกันในวันนี้ โดยทาง PowerConneX ของเราเองนั้นก็ได้รับเกียรติอย่างมากจากทางรายการ ในการแนะนำและอธิบายวิธีการสังเกตุปลั๊กที่ได้มาตรฐาน และได้คุณภาพผ่านตามมาตรฐานของ มอก. ตามที่ทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดข้อบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป https://www.youtube.com/watch?v=gI45m8vSrsE ข้อสังเกตุง่ายๆ สำหรับการเลือกใช้งานปลั๊กที่ได้มาตรฐานนั้น ง่ายที่สุดคือการสังเกตุที่ฉลาก ...